เซี่ยงไฮ้ 5 วัน หยุดวันปิยมหาราช

เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน
19-23 ต.ค. 2567 หยุดวันปิยมหาราช
52,800.- 
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านชมเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ให้ท่านชมวิวเซี่ยงไฮ้แบบ 360 องศาจากจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนชั้น 118 พร้อมเพลิดเพลินกับห้องนิทรรศการมัลติมีเดีย ถ่ายรูปที่ The street of 1000 red jars แวะถ่ายรูปด้านนอกอาสนวิหารนักบุญอิกเนเชียสแห่งโลโยลาหรือที่รู้จักกันในชื่อ อาสนวิหารซูเจียฮุย เดินทางสู่ สวนอี้หยวน สวนตกแต่งแบบจีน ต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด  เที่ยวตลาดเฉินหวังเมี่ยว สร้างเลียนแบบในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะ และร้านค้า เดินเล่นถนนนานกิง หรือ ถนนคนเดิน  ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านสู่ สวนสนุกระดับโลกแห่งใหม่ เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เที่ยวเมืองโจวจวง เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งได้รับฉายาว่า ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน ล่องเรือแจว ชมสะพานหินโบราณอายุกว่า 500 ปี เชื่อมตั้งแต่ตลาดชั้นในสู่ตลาดชั้นนอก สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำ เดินทางสู่ Starbucks Reserve Roastery ร้านกาแฟบนโรงคั่วที่ใหญ่ที่สุดในโซนเอเชีย อิสระให้ท่านเดินเล่นที่ ถนนเฟิงเซิ่งหลี่ ถนนช้อปปิ้งและแหล่งรวมร้านอาหารมากมาย นำท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทาน) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อิสระช้อปที่ Florentia Outlet เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ตกแต่งในสไตลลือิตาลี

**ไม่ลงร้านช็อปหรือร้านรัฐบาล

**พิเศษ เมนูหMichelin Guide

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

19-23 ต.ค. 2567

52,800.-

49,800.-

47.800.-

10,700.-