ฮ่องกง 3 วัน ปีใหม่
31 ธ.ค.67 – 2 ม.ค.68
35,555.- 
โดยสายการไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด

ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล 5 วัน
19-23 ต.ค. 2567 หยุดวันปิยมหาราช
46,800.-
โดยสายการไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด

เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน
19-23 ต.ค. 2567 หยุดวันปิยมหาราช
52,800.- 
โดยสายการไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด

เกาหลี 5 วัน (ปีใหม่)
28 ธ.ค.67 – 1 ม.ค.68 
49,900.- 
โดยสายการบินไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด

เซี่ยงไฮ้ Disneyland 5 วัน
29 ธ.ค. 2567 – 02 ม.ค. 2568 ปีใหม่
52,800.- 
โดยสายการไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด

ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล 5 วัน ปีใหม่
29 ธ.ค. 2567 – 02 ม.ค. 2568   
49,900.- 
โดยสายการไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด

ซัปโปโร (ช่วงวันหยุดวันพ่อ) 6 วัน สกี สโนว์โมบิล
4-9 ธันวาคม 2567 
71,700.- 
โดยสายการบินไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด