โตเกียว คุซัทสึ ฟูจิ 6 วัน

โตเกียว คุซัทสึ ฟูจิ 6 วัน (สงกรานต์)
10 - 15 เม.ย.2567 
79,900.- 
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านเดินทางสู่เมืองทาคาซากิ เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ แห่งเบียคคุอิ ไดคันนง จากนั้นนำท่านชม วัดโชรินซัง ดารุมะจิ วัดต้นกำเนิดของตุ๊กตาล้มลุกของเมืองทาคาซากิ เดินทางต่อสู่เมือง คุซัทสึ เมืองออนเซ็นขนาดใหญ่ ชมการร่ายรำและทำยุโมมิ (YUMOMI) หรือการกวนน้ำด้วยแผ่นไม้เพื่อลดอุณหภูมิน้ำให้เย็นลง นำท่านลองแช่อนเซ็นตามแบบฉบับผู้คนในท้องถิ่น และเดินเล่นตามตรอกถนนไซโนะคาวาระ เดินทางสู่ เมืองคารุอิซาวะ เมืองตากอากาศยอดฮิต โดยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟอาซามะ ชม น้ำตกชิราอิโตะ มีความสูงถึง 3 เมตร ยาว 70 เมตร จากนั้นนำท่านสู่ KARUIZAWA OUTLET เที่ยวหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโบราณ เดินทางสู่ สวนโออิชิ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส ให้ท่านได้ชมวิวภูเขาไฟฟูจิและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมเจดีย์แดงชูเรโตะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์วีรชน เที่ยววัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ชม สวนโชวะคิเนน ชมทุ่งดอกทิวลิปและดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ใจกลางโตเกียว

**อิสระ 1 วันในโตเกียว

**พิเศษ เมนูขาปูยักษ์ และ  Rokkasen เมนูอาหารปิ้งย่าง 1 ใน 10 ร้าน ที่ไม่ควรพลาด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

10 - 15 เม.ย. 2567 

79,900.-

75,900.-

71,900.-

8,560.-