ฟุกุโอกะ 6 วัน ปีใหม่

คิวชิว ฟุกุโอกะ 6 วัน ปีใหม่
เดินทาง 29ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67
91,900.- 
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านชม "หมู่บ้านยูฟูอิน" YUFUIN FOLK CRAFT VILLAGE ชุมชนหัตถกรรมซึ่งยังคงอนุรักษ์และส่งเสริมการชงชาฝีมือแบบโบราณ เดินทางสู่ เมืองเบ็บปุ BEPPUซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ นำท่านชม น้ำพุร้อน JIGOKU ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีชื่อเสียงว่ามีบ่อนรก หรือบ่อโคลนเดือดเป็นจำนวนมาก บ่อเลือด เป็นบ่อเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีสีแดงเหมือนเลือด จากนั้นนำท่านสู่สถานที่“อาบทรายร้อน” เพื่อสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก    ช้อปปิ้งโทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลายแบรนด์ นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮูทเทนบอช HUIS TEN BOSCH หมู่บ้านที่สร้างสไตล์ฮอลแลนด์ ชมสวนดอกไม้หลากสีที่งดงาม และกังหันลมขนาดยักษ์ เก็บภาพอันสวยงามไว้เป็นที่ระลึก พิเศษ...ท่านจะได้ชมเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ในฮูทส์เทนบอร์ช HUIS TEN BOSCH นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชม สวนโกลฟเวอร์ ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของนางาซากิที่ทุกคนต้องมาเยี่ยมชม นำท่านสู่ TEAMLAB FOREST FUKUOKA หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ รูปแบบใหม่ของTEAMLAB  นำท่านชมศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้านักปราชญ์มิจิซาเนะสุกะ แล้วมห้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคิวชู เป็นย่านที่มีทั้งห้างสรรพสินค้า และเป็นศูนย์รวมร้านเสื้อผ้าแฟชั่น  **พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน และ พักในเฮาทส์เทนบอร์ช 1 คืน**

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67

91,900.-

89,900.-

85,900.-

15,000.-