ไต้หวัน ทาโรโคะ 5 วัน (ปีใหม่)

ไต้หวัน ทาโรโคะ 5 วัน (ปีใหม่)
28 ธ.ค.2566- 1 ม.ค.2567 
49,800.- 
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านสู่ ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า (MIYAHARA ICE CREAM) เป็นร้านไอศกรีมและร้านอาหารชื่อดังของเมืองไถจง ทำกิจกรรม D.I.Y. ที่ร้าน CHUN SHUI TANG ชุนสุ่ยถัง ต้นตำหรับชานมไข่มุก เดินทางสู่ เมืองผูหลี่ เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน ชม วัดเหวินหวู่ ขอพรกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งปัญญา ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน ชม วัดพระถังซำจั๋ง สร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซำจั๋ง  เดินทางสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงของประเทศไต้หวัน นำท่านแวะ ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เป็นย่านถนนคนเดิน แหล่ง ช้อปปิ้ง กิน เที่ยวที่โด่งดังในเมืองไทเป นั่งรถไฟด่วน นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน ฮวาเหลียนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (TAROKO NATIONAL PARK) สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อยอดฮิตติด 1 ใน 3 ของไต้หวัน ชม หาดฉีชิงถาน (CHISHINGTAN) มีลักษณะเป็นอ่าวรูปจันทร์เสี้ยว หาดหินกรวดที่หันหน้าเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีภูเขาเขียวขจี ขนาบข้าง เดินทางสู่ หมู่บ้านสีรุ่งของชาวประมง เดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว ชมหินรูปเศียรพระราชินี ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานเย๋หลิว เดินทาง เที่ยวเมืองเก่าซือเฟิ่น  และปล่อบโคมลอย (4ท่าน / 1โคม) เป็นชุมชนริมทางรถไฟสายเก่าอย่างสายรถไฟผิงซี ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลิน ตลาดกลางคืนที่ใหญที่สุดในไทป นำท่านนั่งรถไฟฟ้า MRT ไป-กลับ เพื่อเฉลิมฉลอง “เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2024” ย่านตึกไทเป 101 ชม วัดหลงซานซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค เที่ยวตึกไทเป 101 เพื่อชมวิวชั้น 89 และวิวัฒนาการระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า DAMPER ปิดท้ายการช้อปปิ้ง MITSUI PREMIUM OUTLET

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

28 ธ.ค.2566- 1 ม.ค.2567

49,800.-

48,800.-

45,800.-

11,770.-