ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ปีใหม่

ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ปีใหม่ 
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
25,500.-
ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์ 9 วัดดังของไต้หวันต้อนรับปีใหม่

ช้องปปิ้งจงลี่ไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่หนานโถว ชมวัดจงไถฉานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยววัดพระถังซำจั๋งและวัดกวนอู มุ่งหน้าสู่ไถจง ชมวัดเจี่ยเจิ้นหลันกง(เจ้าแม่ทับทิม) ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เยียนอุทยานเย่หลิ่ว เที่ยวเส้นทางรถไฟสายผิงซี(ปล่อยโคมลอย)  เที่ยววัดเสียไห่เฉิงหวงและวัดต้าหลงตงเป่าอันกง อิ่มบุญกับวัดขงจื้อ ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แวะซื้อของฝากร้านพายสัปปะรด ย้อนรอยอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมวัดหลงซานซื่อ ไทเป101  เข้าพิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้ง MITSUI PREMIUM 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ธ.ค. 61- 1 ม.ค. 62

25,500.-

25,500.-

23,500.-

4,900.-