โอซาก้า โตเกียว 7 วัน ชมสวนดอกไม้

โอซาก้า โตเกียว 7 วัน ชมสวนดอกไม้
เดินทาง 29มี.ค. – 4 เม.ย.66
ราคา78,800.-
โดยสายการไทย (TG)

ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)อันยิ่งใหญ่ สัญลักษณ์แห่งยุคเรืองอำนาจของโชกุนในสมัยก่อน ชม วัดชิเทนโนจิ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ OSAKA AQUARIUM หรือ  ไคยูคัง KAIYUKAN เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้ง ตลาดเทมโปซัน เป็นคอมเพล็กซ์การค้าขนาดใหญ่ และช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ขึ้น รถไฟชินคันเซ็น สู่สถานีเกียวโต นำท่านชม ตำหนักทอง (คินคะคุจิ) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมโทริอิสึแดงเรียงรายกว่าหนึ่งหมื่นซุ้ม ชมซากุระชม ศาลเจ้าเฮอัน สร้างขึ้นในโอกาสที่เกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ชมทุ่งดอกไม้ ที่สวนฮานะโนะมิยะโกะ เป็นสวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานะกะโกะ  ช้อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM OUTLET ชมสวนสาธารณะอุเอโนะ เที่ยวย่านยะนะกะ ชม สุสานยานากะ สถานที่ชมซากุระอันเลื่องชื่อ ชมย่านเก่าตลาดปลาซึคิจิ ตลาดค้าส่งปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวัดอาซะกุซ่าวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ชมโตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าอีออน  

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 มีนาคม - 4 เมษายน 2566

78,800.-

75,800.-

65,800.-

9,900.-