โอซาก้า โตเกียว 7 วัน สองสวนสนุก

โอซาก้า โตเกียว 7 วัน สองสวนสนุก
เดินทาง 29มี.ค. – 4 เม.ย.66
ราคา81,800.-
โดยสายการไทย (TG)

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO สวนสนุกสุดฮอตของประเทศญี่ปุ่น ชมปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)อันยิ่งใหญ่ สัญลักษณ์แห่งยุคเรืองอำนาจของโชกุนในสมัยก่อน เที่ยวเมืองนารา นมัสการ หลวงพ่อโตแห่งนารา (ไดบุทซึ)  เที่ยวเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ตำหนักทอง  และวัดคิโยมิสึ KIYOMIZU หรือวัดน้ำใส วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่น  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5  เพื่อชมวิวทิวทัศน์งดงามโดยรอบของอุทยาน  ช้อปปิ้งGOTEMBA PREMIUM OUTLE  เที่ยวTOKYO DISNEYLAND สวนสนุกระดับโลก ชมวัดอาซะกุซ่าวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ชมโตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE หอคอยที่สูงที่สุดในโลก อปปิ้งเต็มอิ่มต่อที่ ย่านชินจูกุ ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 มีนาคม - 4 เมษายน 2566

81,800.-

78,800.-

68,800.-

9,900.-