เซนได มัตซุชิม่า 6 วัน

เซนได มัตซุชิม่า 6 วัน 
12-17,19-24 พ.ค. 2563
57,000.-
โดยสายการบินไทย

เมืองเซนได ชมปราสาทสึรุกะ ชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน  เยี่ยมชมคฤหาสน์ซามูไรบูเคยาชิกิ เป็นที่อยู่อาศัยของซามูไรขั้นสูงที่มีความสำคัญประจำภูมิภาค ชมทะเลสาบห้าสีกลุ่มบึงน้ำขนาดเล็กใหญ่ที่มีสีฟ้าสวยงามหลายเฉดสีในเขตพื้นที่อุระบันได เที่ยวปล่องภูเขาไฟโอคาม่า ปล่องภูเขาไฟที่นี่มีทะเลสาบสีฟ้าสวยงามตั้งอยู่ เรียกว่า โอคาม่า มีลักษณะคล้ายหม้อหุงต้มแบบดั้งเดิม ชมหุบเขานารูโกะ หนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ เที่ยวเมืองมัตซุชิม่า  ล่องเรืออ่าวมัตซุชิม่า เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญี่ปุ่น ชมวัดโบราณซุยกันจิวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ  ช้อปปิ้ง MITSUI SENDAI เที่ยววัดเจ้าแม่กวนอิมเซนได มีความสูง 100 เมตร ภายในที่แบ่งออกเป็น 12 ชั้นมีพระพุทธรูป 108 องค์ประดิษฐานอยู่ ชมซากปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา  สำหรับป้องกันเมือง อิสระช้อปปิ้งที่ถนนคลิสโรด ถือเป็นถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-17,19-24 พ.ค. 2563

57,000.-

53,000.-

45,000.-

14,000.-