ฮิโรชิม่า มิยาจิม่า ทตโตริ โอคายาม่า 6 วัน

ฮิโรชิม่า มิยาจิม่า ทตโตริ โอคายาม่า 6 วัน 
ม.ค.-มี.ค. 63 
39,999.-
โดยสายการบินนกแอร์

เมืองฮิโรชิมา – ปราสาทมัตสึเอะ - เมืองต็อตโตริ (Tottori) – เนินทรายต็อตโตริ - เมืองต็อตโตริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – วัดซานบุสึจิ – ย่านโกดังชิราคาเบะ - เมืองต็อตโตริ - เมืองโอคายาม่า - ปราสาทโอคายาม่า – สวนโคราคุเอน - ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK KURASHIKI – เมืองฮิโรชิม่า – สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2 - นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮิโรชิม่า – ย่านช้อปปิ้งเมืองฮิโรชิม่า **พักโรงแรม อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2คืน**

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

7-12 ม.ค. 2563

39,999.-

39,999.-

39,999.-

10,700.-

28ม.ค.-2ก.พ.,18-23ก.พ.

3-8,10-15 มี.ค.2563

41,900.-

41,900.-

41,900.-

10,700.-