ฮิโรชิม่า มิยาจิม่า 5 วัน

ฮิโรชิม่า 5 วัน 
ม.ค.-มี.ค. 63 
35,555.-
8-12 ก.พ.63(พิเศษวันหยุดมาฆบูชา)
37,555.-
โดยสายการบินนกแอร์

ฮิโรชิมา   เยือนยามาคูจิ เที่ยวสะพานคินไตเคียว เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ขึ้นกระเช้า ปราสาทอิวาคุนิ ตั้งอยู่บนภูเขา Shiroyama ล้อมรอบด้วยคูน้ำธรรมชาติของแม่น้ำนิชิกิ นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ เกาะมิยาจิม่า ชมศาลเจ้าอิซึคุชิมะ เป็นศาล เจ้าลอยน้ำหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น  นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ฮิโรชิม่า ช้อปปิ้ง HIROSHIMA OUTLET เดินเล่นสวนสันติภาพ ชมอนุสาวรีย์เด็กหญิง ซาดาโกะ สร้างเพื่ออุทิศให้กับเด็กหญิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสารกัมมันภาพรังสีของระเบิดปรมาณู ชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ผู้คนได้จดจำและเรียนรู้เพื่อจะสร้าง “สันติภาพ” ในอนาคตร่วมกัน  มุ่งหน้าสู่โอคายาม่า ดินแดนแห่งแสงตะวัน สวนโคราคุเอน หนึ่งในสามสวนที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งได้สามดาวจาก มิชลินกรีนไกด์ ปราสาทโอคายาม่า หรือปราสาท U-jo ปราสาทอีกา ซึ่งตั้งตามสีปราสาทด้านนอกที่ดำเหมือนอีกา

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ม.ค.-มี.ค. 2563

35,555.-

35,555.-

33,333.-

10,700.-