นาโกย่า โตเกียว 6 วัน

นาโกย่า โตเกียว 6 วัน
8-13 กุมภาพันธ์ 2563
57,800.- 

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

นาโกย่า เที่ยวหมู่บ้านนินจาอิงะ ชมศาลเจ้าอิเซ่ จิงคุ ในศาสนาชินโต สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เมืองอิราโกะ และฮามามัตซึ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้ในสวนผลไม้สดๆ เที่ยวมิชิมะ สกายวอล์คสะพานแขวนสำหรับคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ชมเจดีย์ชูเรโตะถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 เที่ยวโอชิโนะฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ เที่ยวโตเกียว ชมวัดอาซะกุซ่าวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว  หอคอยโตเกียวสกายทรี ให้ท่านขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวยอดนิยม พร้อมถ่ายรูปมหานครโตเกียวในมุมสูง 360 องศา  เมืองคาวาโกเอะ -ช้อปปิ้ง ชินจูกุ SHISUI PREMIUM OUTLET  ช้อปปิ้งอิออน

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

8-13 กุมภาพันธ์ 2563

57,800.-

55,800.-

52,800.-

13,500.-