โตเกียว เซนได 6 วัน

โตเกียว เซนได 6 วัน 
3-8 พฤศจิกายน 2562
54,000.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่นาริตะ ไปเมืองอิบารากิ ชมความงามของสวนพุ่มโคเชียสีแดงสดที่ 'สวนฮิตาชิ' ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เป็นเมืองเก่าเล็ก ยุคเอโดะ นำท่านชมหมู่บ้าน เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หรือหมู่บ้านจำลองยุคเอโดะ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นแต่งตัวตามแบบฉบับคนสมัยเอโดะ เดินทางสู่เมืองฟุกุชิมะ นำท่านชม ปราสาทสึรุกะหรือปราสาทนกกระเรียน นำท่านชมไฮไลต์ ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตัดกับทะเลสาบทั้งห้าสีอย่างงดงาม นำท่านเดินทางสู่ปล่องภูเขาไฟโอกามะ ภูเขาไฟซาโอะ จังหวัดมิยางิ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟล้อมรอบด้วยภูเขา นำท่านล่องเรือในอ่าวมัตสึชิมะ สุดยอดจุดชมวิวของญี่ปุ่น สักการะวัดโกไดโดะ เดินทางสู่"เมืองเซนได" ชม ซากปราสาทอาโอบะ พาท่านช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเซนได จากนั้นอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

3-8 พ.ย. 2562

54,000.-

50,000.-

45,000.-

13,000.-