ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ 6 วัน

ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ 6 วัน

6-11 ตุลาคม 2562
64,000.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่ชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด เยี่ยมชมหมู่บ้านไอนุ ชมโนโบริเบทซึ แหล่งน้ำพุร้อน ชมผานรก หรือบ่อนรก ชมบ่อโคลนเดือด บ่อกามะถัน ชมหมู่บ้าน DATE JIDAI หมู่บ้านนินจา เข้าสู่เมืองฮาโกดาเตะ เมืองที่สวยและแสนโรแมนติกที่สุด พาท่านขึ้นภูเขาฮาโกดาเตะ โดยขึ้นกระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิววิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชิวิตยามเช้าในรูปแบบชาวญี่ปุ่น ที่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ชม ป้อมโกเรียวคาคุ ป้อมรูปดาว 5 แฉกแบบรัสเซีย จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบโทยะ และที่พักริมทะเลสาบสัมผัสบรรยากาศจากธรรมชาติ อิสระผ่อนคลายจากการเดินทาง ด้วยการอาบน้ำแร่ ONZEN บำรุงสุขภาพ พาชมเมืองโอตารุ คลองวัฒนธรรม ชมโรงงานช็อคโกแลต ช้อปปิ้งที่ทานุกิโคจิ ชมศาลเจ้าฮอกไกโด ชมเมืองซัปโปโร ปิดท้ายช้อปปิ้งที่MITSUI OUTLET พักโรงแรมอีก1คืนก่อนบินกลับกรุงเทพฯ จองได้เลยตั้งแต่วันนี้..

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

6-11 ตุลาคม 2562

64,000.-

60,000.-

50,000.-

16,000.-