โตเกียว สวนฮิตาชิ 6 วัน

โตเกียว เซนได 6 วัน 
5-10 พฤศจิกายน 2562
66,000.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่นาริตะ ไปเมืองอิบารากิ ชมความงามของสวนพุ่มโคเชียสีแดงสดที่ 'สวนฮิตาชิ' ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ต่อด้วยช้อปปิ้งที่MITSUI OUTLET PARK KISARAZU ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสาหรับขึ้นไปยอดเขาโนะโคะกิริ เพื่อชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา นำท่านชมฟาร์มคุณแม่ สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารสัตว์แสนน่ารักนานาชนิด เช่น แกะ, แพะ, สุนัข,วัว และอัลปาก้า และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เยี่ยมชมโรงงานผลิตยางลบและโรงงานCalbee อิสระตลอดทั้งวันกับสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ นำท่านสักการะพระพุทธรูปทองคำ วัดอาซะกุซ่า วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ชมวิวที่โตเกียวสกายทรี พาชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ที่เมืองคาวาโกเอะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ แห่งชิบะ เยี่ยมชมวัดนาริตะซัน และช้อปปิ้ง ละลายเงินเยน ที่ห้างอิออน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ สามารถจองได้เลยตั้งแต่วันนี้

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

3-8 พ.ย. 2562

54,000.-

50,000.-

45,000.-

13,000.-