โตเกียว สวนฮิตาชิ 6 วัน

โตเกียว สวนฮิตาชิ 6 วัน 
5-10 พฤศจิกายน 2562
66,000.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่นาริตะ ไปเมืองอิบารากิ ชมความงามของสวนพุ่มโคเชียสีแดงสดที่ 'สวนฮิตาชิ' ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ต่อด้วยช้อปปิ้งที่MITSUI OUTLET PARK KISARAZU ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกให้ท่านได้เลือกสรรตามใจ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปยอดเขาโนะโคะกิริ เพื่อชมวิวแบบพาโนรามา360 องศาได้จากหอชมวิวบนยอดเขา พาชมฟาร์มคุณแม่ (MOTHER FARM) มีกิจกรรมเก็บผลไม้และให้อาหารสัตว์แสนน่ารักนานาชนิด เช่น แกะ, แพะ, สุนัข,วัว และอัลปาก้า พาชมโรงงานผลิตยางลบ และโรงงานCALBEE ขนมชื่อดังของประเทศญีปุ่่น จากนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ตลอดวัน ชมวัดอาซากุซ่า หอคอยโตเกียว สกายทรี เยือนเมืองคาวาโอเกะ เมืองเก่าซาวาระ ชมวัดนาริตะซัน ละลายเงินเยน ที่ห้างอิออน จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

5-10 พ.ย. 2562

66,000.-

62,000.-

51,000.-

16,000.-