นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ฟุคุอิ

นาโกย่า ชิราคาวาโกะ ฟุคุอิ 6 วัน 
13-18 พฤศจิกายน 2562
54,000.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่นาโกย่า ชมหมู่บ้านมรดกโลก "ชิราคาวาโกะ"ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม เยือนเมืองคานาซาว่า ชมความงามสวนเค็นโรคุเอ็น สัมผัสเมืองฟุกุอิ ชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูคุอิ หน้าผาหินโทจินโบ ขึ้นกระเช้าโฮดากาโซที่เมืองทาคายาม่า ชมสวนดอกไม้นาบานาโนะซาโตะที่นาโกย่า เยือนปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งที่PREMIUM OUTLET และอิออน

**พิเศษใส่ชุดยูคาตะ อาบน้ำแร่ 2 คืน**

 จองได้เลยตั้งแต่วันนี้ !!

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

13-18 พ.ย. 2562

54,000.-

50,000.-

42,000.-

12,000.-