เซนได มัตซุชิม่า 6 วัน

เซนได มัตซุชิม่า 6 วัน 
29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562
49,900.- 

โดยสายการบินไทย

เดินทางสู่เซนได ชมความงามของปราสาทสึรุกะ ชมคฤหาสน์ซามูไรบูเคยาชิกิ ที่อยู่อาศัยของซามูไรขั้นสูง สัมผัสบรรยากาศความงามของทะเลสาบห้าสี นำท่านขึ้นชมปล่องภูเขาไฟโอคาม่า และหุบเขานารูโกะ จากนั้นเดินทางไปยังเมืองมัตซุชิม่า ขมวัดโบราณซูอิกันจิ ล่องเรืออ่าวมัตซุชิม่าเพื่อชมสุดยอดจุดชมวิวของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งที่ MITSUI SENDAI OUTLET เยือนวัดเจ้าแม่กวนอิมเซนได พาท่านชมซากปราสาทอาโอบะ อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟใต้ดินโอบะ โดรไอชิบันโช พักอีก1คืนก่อนเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพ สามารถจองได้เลยตั้งแต่วันนี้...

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ต.ค. – 3 พ.ย. 2562

49,900.-

49,900.-

49,000.-

13,000.-