คุซัทสึ มินาคามิ โตเกียว 5 วัน

คุซัทสึ  มินาคามิ โตเกียว 5 วัน
23-27 ตุลาคม 2562
59,900.- 

โดยสายการบินไทย

เที่ยวหุบเขา โอนิโอชิดาชิ ที่เกาะคิวชิว ชมความงดงามของน้ำตกเส้นด้ายชิไรอิโตะ นำท่านสู่เมืองมินาคามิเป็นแหล่งห้องอาบน้ำพุร้อนกลางแจ้งที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และให้ท่านได้อาบน้ำแร่พักผ่อน พาท่านไปช้อปปิ้งที่กินซ่า พาชมTeamLab Borderless พิพิธภัณฑ์ดิจิตอล ต่อด้วยช้อปปิ้งที่โอไดบะ พาท่านเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติที่ Mother Farm ให้ท่านได้สัมผัสใกล้ชิด ได้ป้อนอาหาร หรือถ่ายรูปกับสัตว์แปลกๆและน่ารัก 

**พิเศษ ทานอาหาร TEPPANYAKI ระดับมิชลิน UKAI TEI**

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

23-27 ตุลาคม 2562

59,900.-

56,900.-

56,900.-

10,700.-