นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติค
เดินทาง 20-25 พฤศจิกายน 2562
49,900.-

ออกเดินทางแน่นอน
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ชัคกี้พาทุกท่านชมความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินเล่นเมืองทาคายาม่า เยือนจวนผู้ว่า เดินเล่นย่านเมืองเก่า SANNOMACHI ชมสถาบันจำลองอาหารญี่ปุ่น เที่ยวสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ ชมความงามของวัดคินคะคุจิ นั่งรถไฟชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี โทรอคโกะ ช้อปปิ้งจุใจชินไซบาชิ ริกุเอาท์เลต เที่ยวนารา วัดโทไดจิ ปิดท้ายที่อิออนคันไซ จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

20-25 พฤศจิกายน 2562

49,900.-

49,900.-

46,900.-

9,000.-