โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน

โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน อาหารมิชลินสตาร์
12-16 กรกฎาคม 2562
64,800.- 

โดยสายการบินไทย

เที่ยวเมืองโกเบ ถ่ายรูปกับหอคอยแห่งโกเบ ชมไชน่าทาวน์โกเบ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง เยี่ยมเยือนเมืองเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ ชมความอลังการศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อาราชิยาม่า เที่ยวโอซาก้า ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง ปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งที่ริงกุเอาท์เล็ท พิเศษอาหารมิชลิน2ดาว จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12-16 ก.ค. 2562

64,800.-

61,800.-

59,800.-

13,000.-