SAPPORO LAVENDAR 6 D TG 2019

ฮอกไกโด ซัปโปโร่ 6 วัน
ชมฟูราโน่ ทุ่งลาเวนเดอร์ 
17-22 ก.ค. 2562
59,900.-

โดยสายการบินไทย

ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบสีฟ้า และความสวยงามของเขื่อนมิซึซาว่า ชมน้ำตกริวเซ สวยงามราวกับดาวตกและกิงกะน้ำตกเส้นด้าย เที่ยวถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ชมสวนชิกิซาอิ (โดยนั่งรถแทรกเตอร์) ลิ้มรสความอร่อยกับการไปเยือนหมู่บ้านราเมน นั่งรถไฟโนร็อคโกะ สัญลักษณ์แห่งฟูราโน่ ชมดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง พร้อมนั่งกระเช้าห้อยขา แล้วเดินเล่นชมเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งเอาท์เลตและย่านทานุกิโคจิ ขึ้นเขาโมอิวะชมวิวเมืองสุดโรแมนติก กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

17-22ก.ค.62

59,900.-

56,900.-

53,900.-

14,500.-