ภูฏาน 5 วัน

ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง
5 วัน 4 คืน
เดินทางตั้งแต่มกราคม - พฤษภาคม 2562
สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน นำท่านชม พาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตาชิโชซอง NATIONAL MEMORIAL CHORTEN แวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง ชม วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน หอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนสอนงานศิลปะ สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ชมจุดชมวิวซังเกกัง สู่วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง วัดคิชู ลาคัง ช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

23-27 ม.ค. 62

26-30 ม.ค. 62 

53,900.-

53,900.-

52,900.-

4,900.-

02-06 ก.พ. 62

06-10 ก.พ. 62

09-13 ก.พ. 62

13-17 ก.พ. 62

16-20 ก.พ. 62

20-24 ก.พ. 62

23-27 ก.พ. 62

27 ก.พ.-03 มี.ค. 62

53,900.-

53,900.-

52,900.-

4,900.-

02-06 มี.ค. 62

06-10 มี.ค. 62

09-13 มี.ค. 62

13-17 มี.ค. 62

16-20 มี.ค. 62

20-24 มี.ค. 62

23-27 มี.ค. 62

27-31 มี.ค. 62

54,900.-

54,900.-

53,900.-

4,900.-

03-07 เม.ย. 62

06-10 เม.ย. 62

10-14 เม.ย. 62

11-15 เม.ย. 62

12-16 เม.ย. 62

54,900.-

54,900.-

53,900.-

4,900

13-17 เม.ย. 62

50,900.-

50,900.-

49,900.-

4,900.-

20-24 เม.ย. 62

24-28 เม.ย. 62

27 เม.ย.-01 พ.ค. 62

54,900.-

54,900.-

53,900.-

4,900.-