นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน ปีใหม่

นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า ปีใหม่ 2019
6 วัน 4 คืน
เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
สายการบินไทย

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เยือนเมืองทาคายาม่าเที่ยวจวนผู้ว่า อาบน้ำแร่จากต้นตอจริงๆ ขึ้นกระเช้าชมวิวกระเช้าชินโฮดากะ เที่ยวปราสาทนาโกย่า และงานแสงสีนาบานะ โนะ ซาโตะ ชมเทศากาลไฟประดับ เที่ยวเกียวโต ปราสาทนิโจ หรือปราสาทไนติงเกล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวัดเงินและวัดทอง อิสระช้อปปิ้งโอซาก้าหนึ่งวัน หรือจะเลือกไปยูนิเวอร์แซลก็ได้นะจ๊ะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ รินกุเอาท์เลต และห้างอิออนก่อนกลับเด้อ จองด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

28 ธันวาคม 61 - 3 มกราคม 62

77,800.-

73,800.-

68,800.-

15,500.-