โอซาก้า โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 7 วัน ปีใหม่

โอซาก้า โตเกียว 7 วัน ออกเดินทางแน่นอน
ดิสนีย์แลนด์ สุดโรแมนติค
เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
สายการบินไทย

พาท่านเยือนความงามของปราสาทฮิเมจิ ช้อปปิ้งย่านดังชินไซบาชิ ขึ้นรถไฟด่วนชินคันเซ็น เที่ยวปราสาทนิโจ วัดเงินและวัดทอง (กินคะคุจิและคินคะคุจิ) ขึ้นฟูจิชั้น 5 สนุกสุดชีซกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เที่ยววัดอาซะกุซะ โตเกียวสกายทรี และให้ท่านได้ช้อปปิ้งชินจูกุแบบจุใจ (วันที่ 1 มค ร้านค้าต่างๆมักจะหยุดทำการ จึงเลื่อนไปช้อปปิ้งวันที่ 2 มค และเข้าดิสนีย์แลนด์)

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

28 ธันวาคม 61 - 3 มกราคม 62

79,800.-

76,800.-

69,800.-

15,500.-