นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน

นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติค
เดินทาง 14-19 พฤศจิกายน 2561
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

ชัคกี้พาทุกท่านชมความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินเล่นเมืองทาคายาม่า เยือนจวนผู้ว่า เดินเล่นย่านเมืองเก่า SANNOMACHI เยือนสถาบันจำลองอาหารญี่ปุ่น เที่ยวสวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ เยือนวัดคินคะคุจิ นั่งรถไฟชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี โทรอคโกะ ช้อปปิ้งจุใจชินไซบาชิ ริกุเอาท์เลต เที่ยวนารา วัดโทไดจิ ปิดท้ายที่อิออนคันไซ

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

14-19 พฤศจิกายน 2561

57,800.-

54,800.-

50,800.-

10,800.-