โอซาก้า เกียวโต 5 วัน ตะลุยสวนสนุกสุดเหวี่ยง

โอซาก้า เกียวโต ยูนิเวอร์แซล 5 วัน
เดินทาง 19-23 ตุลาคม 2561
สายการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%

เที่ยวโอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิอินาริ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดทองคินคะคุจิ วัดน้ำใสคิโยมิสึ เที่ยวนาราและวัดโทไดจิ ชมปราสาทโอซาก้าและตะลุยสวนสนุกยูนิเวอร์แซลโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและห้างอิออนมอลล์

ฤดูที่เดินทาง ปลายฤดูร้อน เข้าใบไม้เปลี่ยนสี

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

19-23 ตุลาคม 2561

59,800.-

56,800.-

51,800.-

10,800.-