โอซาก้า โตเกียว 7 วัน สองสวนดอกไม้

โอซาก้า โตเกียว 7 วัน
เดินทาง 20-26 มีนาคม 2562
สองสวนดอกไม้

เที่ยวปราสาทโอซาก้า ชมวัดชิเทนโนจิ สนุกไปกับโอซาก้าอคอวเลี่ยม ช้อปปิ้งเท็มโปซาน และย่านชินไชบาชิ นั่งรถไฟชินคันเซ็น สู่เกียวโต ชมคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน เดินทางสู่นาโกย่า ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 เที่ยวชมดอกไม้แสนสวยที่สวนฮานะโนะมิโกะยะ ช้อปปิ้งGOTEMBA PREMIUM OUTLET ชมสวนอุเอโนะ ช้อปปิ้งตลาดอะเมะโยโกะ ชมย่านยะนะกะ เที่ยวย่านเก่าตลาดปลาซึคิจิ

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

20-26 มีนาคม 2562

71,900.-

64,900.-

58,900.-

14,500.-