SAPPORO LAVENDAR 6 D TG

ฮอกไกโด ซัปโปโร่ 6 วัน
ชมฟูราโน่ ทุ่งลาเวนเดอร์ แสนสวย
17-22, 24-29 ออกเดินทางแน่นอน,
25-30 ก.ค.
71,800.-

โดยสายการบินไทย

สัมผัสฤดูใบไม้ผลิ ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบสีฟ้า และความสวยงามของเขื่อนมิซึซาว่า ชมน้ำตกริวเซและกิงกะ เที่ยวถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ชมสวนชิกิซาอิ (โดยนั่งรถแทรกเตอร์) ลิ้มรสความอร่อยกับการไปเยือนหมู่บ้านราเมน นั่งรถไฟโนร็อคโกะ สัญลักษณ์แห่งฟูราโน่ ชมดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง พร้อมนั่งกระเช้าห้อยขา ปิดท้ายด้วยการเดินเล่นชมเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งเอาท์เลตและย่านทานุกิโคจิ ส่งท้าย สามกรุ๊ปเท่านั้น

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

17-22, 24-29 ก.ค.61

71,800.-

68,800.-

64,800.-

14,500.-