ฟินแลนด์ สุดฟิน 8 วัน

ฟินแลนด์ สุดฟิน 8 วัน
เดินทาง 23-30 มกราคม 2566
ราคา135,000.-
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)
ออกเดินทางแน่นอน 6 ที่สุดท้าย

เดินทางถึงโรวาเนียมิ ดินแดนแห่งหิมะ ซานตาคลอส และกวางเรนเดียร์   ชมตัวเมืองโรวาเนียมิผ่านชมบรรยากาศของฤดูหนาว นำเดินทางสู่ เมืองเคมิ KEMI  เมืองเล็ก บริเวณอ่าวบอธเนีย เข้าชมปราสาทหิมะ Lumilinna Snow Castle ล่องเรือทลายน้ำแข็ง POLAR EXPLORER ICE BREAKER ชมการทลายน้ำแข็งที่หนากว่า 10 เมตร แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณลุง แวะที่ทำการไปรษณีย์ Santa Post Office เพื่อซื้อโปสการ์ดส่งให้คนที่เรารักหรือตัวเราเอง เยือน ฟาร์มกวางเรนเดีย ให้อาหารกวาง สนุกกับการนั่งเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์ ลัดเลาะไปตามป่าสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ นำท่านสู่เมืองอิวาโล่ เมืองที่เป็นศูนย์กลางแห่วัฒนธรรม ชนเผ่า Sami ตื่นเต้นกับ การขับ Snow mobile ตะลุยไปในทุ่งหิมะ และร่วมกิจกรรมนั่งเลื่อนที่ลากโดยสุนัขฮัสกี้ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฮลซิงกิ ชมโบสถ์หิน Tempelliaukio และชมจัตุรัสที่สำคัญที่สุดกลางเมืองเฮลซิงกิ Senate Square  ชมวิหารอุสเปนสกี้ ที่เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์รัสเซียที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศรัสเซีย ปิดท้ายด้วยอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมและแบรนด์ท้องถิ่น

** พักโรงแรมห้องกระจกรูปทรงอิ๊กกลูที่อุ่นสบาย ท่ามกลางป่าสนสวยงาม

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า6ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

23-30 มกราคม 2566

135,000.-

129,000-

119,800-

26,000.-