เบลเยี่ยม ลักซ์แซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

เบลเยี่ยม ลักซ์แซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 
ชมสวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ
30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563
59,999.-
โดยสายการบินไทย

 

บรัสเซล ชม เดอะกรองด์พลาซ เขตพระราชวังเก่า สถาปัตยกรรมสมัยบาร๊อคแบบเฟลมมิชอันงดงาม และถ่ายภาพสวยของหนูน้อยที่โด่งดัง “มินนาคินพี” สัญลักษณ์ เมืองบรัสเซล เดินทางสู่ลักซ์แซมเบิร์ก นำย่านเมืองเก่า และปราสาทแห่งลักซ์แซมเบิร์ก  เที่ยวเธียร์ เมืองโรมันเก่าแก่ที่สุด ของเยอรมัน ก่อนคริสศตวรรษที่ 16  ชมโบสถ์เธียร์ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน มรดกโลกในปี 1986 โคโลญจน์ เดินทางสู่ เมือง เมืองโคโลญน์ ชมวิหารโคโลญจน์ สถาปัตยกรรมแบบโกธิค(แบบฝรั่งเศสชั้นสูง) – เที่ยวอัมสเตอร์ดัม  เมืองธุรกิจที่สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์  ชมสวนดอกทิวลิป (เคอเคนฮอฟ) สวนดอกทิวลิปที่สวยงามที่สุดในยุโรป  เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรม ซานส์สคันส์ โรงงานผลิตรองเท้าไม้ของชาวฮอลแลนด์ ถ่ายรูปคู่กับกังหันลม สัญลักษณ์ของชาวดัทช์  เดินทางสู่  กรุงเฮก หรือ เดนฮาค HAGUE เมืองราชการของเนเธอร์แลนด์ ถ่ายภาพอาคารที่ทำการศาลโลก ชมเมืองบรู๊จ BRUGGE เจ้าของสมญานาม “เวนิสแห่งเบลเยี่ยม”  แวะชม “อะตอมเมี่ยม” ที่บรัสเซล สัญลักษณ์ของงานแสดง   สินค้าโลก

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2563

59,999.-

55,555.-

51,555.-

9,500.-