ฝรั่งเศส 6 วัน QR

ฝรั่งเศส 6 วัน
หน้าหนาว สุดโรแมนติค
7-12 ธันวาคม 2562
65,000.-
โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์

 

กรุงเทพฯ  โดฮา เที่ยวเนินเขามองมาร์ต  ล่องเรือบาโตมูซ  ชมมหานครปารีส  ชมวิวหอไอเฟล ชมวิหารน๊อตเตอดาม  ชมพระราชวังแวร์ซายส์ ปารีส เที่ยวแร็งส์ – ชิมแชมเปญ POMMERY  ชมพิพิธภัณฑ์ลุฟท์ ภาพโมนาลิซ่า ในตำนาน ช้อปปิ้งปารีส รวมค่าทิปคนขับรถ และรวมค่าวีซ่าแล้ว

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

7-12 ธันวาคม 2562

65,000.-

62,000.-

62,000.-

9,000.-