ล่องเรือสำราญ CELEBRITY EDGE

ล่องเรือสำราญ CELEBRITY EDGE 12 วัน
อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน
13 - 24 มิ.ย. 2562
200,000.-
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

เที่ยวโรม ประเทศอิตาลี ชมน้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน ล่องเรือสำราญ “CELEBRITY EDGE” เรือลำใหญ่และใหม่ที่สุดลำหนึ่งของโลก เมืองเนเปิ้ล เที่ยวชมปอมเปอี ล่องเรือสำราญสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่า มุ่งหน้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองเอซเซ่  คานส์  นีซ มุ่งหน้าสู่ ประเทศสเปน ท่าเรือปัลมา เดอมายอร์กา บาเซโลน่า ชมเมืองบาเซโลน่า 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

13-24 มิถุนายน 2562

200,000.-

190,000.-

190,000.-

130,000.-