เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์​ 7 วัน สงกรานต์ เทศกาลดอกทิวลิป

เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
ยุโรปเทศกาลดอกทิวลิป สงกรานต์
11-17 เมษายน 2563
79,800.-
สงกรานต์

โดยสายการบินไทย

ฤดูที่ไปตรงกับ ฤดูใบไม้ผลิบาน

ชมเมืองจำลองมาดูโรดัม เยือนเมืองหลวงเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม เที่ยวชมหมู่บ้านกังหันซานสคันส์ เมืองใต้ระดับน้ำทะเลโวเลนดัม ช้อปปิ้งเอาท์เลต บาตาเวีย ชมสวนดอกทิวลิปที่งามที่สุดในยุโรป คิวเคนฮอฟ เที่ยวเมืองเก๊นท์ ถ่ายรูปคู่วิหารเซนต์บาโว เดินชมจตุรัสคอนสแควร์ เที่ยวเวนิสแห่งเบลเยี่ยม บรู๊จ ชมเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ชมจัตุรัสเดอะกรองด์พลาส ถ่ายรูปสวยกับหนูน้อยมินนาคาพี ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปคู่อะตอมเมี่ยม สะสมไมล์ได้ 50% กับสายการบินไทย

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11-17 เมษายน 2563

79,800.-

76,800.-

73,800.-

12,000.-