ฝรั่งเศส 6 วัน AF

ฝรั่งเศส 6 วัน
ใบไม้เปลี่ยนสี สุดโรแมนติค
23-28 ตุลาคม 2561
55,555.-
โดยสายการบินแอร์ฟรานส์

ฤดูที่ไปตรงกับ ฤดูใบไม้ร่วง

พาทุกท่านเจาะลึกมหานครปารีส เที่ยวครบสูตรลงเรือบาโตมูซ ล่องชมแม่น้ำแซนต์ ถ่ายรูปคู่ประตูชัยกับถนนชองเซลิเซ๋ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งถนนโฮสมาน เที่ยวมหาวิหารมองมาร์ต บินไปแล้วพักก่อนไม่เหนื่อย แต่เที่ยวครบ จองด่วนกรุ๊ปเดียวเท่านั้น เที่ยวตรงวันปิยมหาราช

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

23-28 ตุลาคม 2561

55,555.-

53,555.-

51,555.-

9,000.-