นอร์เวย์ โลโฟเทน สวีเดน ตะลุยแสงเหนือ 9 วัน

นอร์เวย์ โลโฟเทน สวีเดน
ตะลุยแสงเหนือ 9 วัน
29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
153,000.-
โดยสายการบินไทย
นอร์วีเจียน และ Wideroe Airline
(บินภายใน)
เดินทางแน่นอน (ตอนนี้เหลือ 8 ท่าน)

ทริปที่จะนำคุณล่าแสงเหนือในดินแดนหิมะอันขาวโพลนเมืองทรอมโซ นอร์เวย์ ขาไปแวะถ่ายรูปสวยๆพร้อมเดินเล่นในออสโลว์ จากนั้นเริ่มภารกิจพิชิตแสงเหนือเที่ยวพิพิธภัณฑ์ขั่วโลก มหาวิหารอาร์คติก นั่งลากเลื่อนฮัสกี้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโพราเลีย บินต่อสู่หมู่เกาะโลโฟเทนอันลือชื่อ จุดหมายที่ทุกคนหมายปอง ถ่ายรูปที่ทุกคนจะต้องอิจฉาในเมืองเรเน เข้าชมพิพธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง เที่ยวเมืองนาร์วิก นั่งรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล คิรูน่า ชมโรงแรมน้ำแข็ง ปิดท้ายช้อปปิ้งที่สต็อคโฮล์ม ฤดูที่ไปตรงกับ เริ่มฤดูหนาว

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

29 ต.ค. - 6 พ.ย.61

153,000.-

147,000.-

137,000.-

12,000.-