เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน สงกรานต์ การบินไทย

เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน
สงกรานต์
10-17 เมษายน 2563
89,900.-

โดยสายการบินไทย

เที่ยวสามประเทศ เริ่มต้นด้วยการชมเมืองจำลองมาดูโรดัม และเยือนเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม เที่ยวหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ และเมืองโวเลนดัม ช้อปปิ้งกันแบบจุใจที่ BATAVIA OUTLET ชมสวนดอกทิวลิปที่งามที่สุดในโลก เยือนกรุงบรัสเซล ชมเดอะกรองด์พลาส และรูปปั้นหนูน้อยมินนาคาพี นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ชมวิวบนหอไอเฟลชั้น 2 ล่องเรือบาโตมูซชมแม่น้ำแซนด์ ช้อปปิ้งถนนเชลิเซ่ และถนนโฮสมาน พักโรงแรมใกล้หอไอเฟล จองด่วนกรุ๊ปเดียวเท่านั้น

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

10-17 เม.ย.63

89,900.-

86,900.-

83,900.-

13,500.-