ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สายการบินไทย

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 3-5 มิ.ย.66
พักห้าดาวโรงแรม MIRA HOTEL สุดไฮเทค
ราคา 24,999.-
โดยสายการบินไทย (TG)

 

สักการะขอพรจากพระใหญ่ที่ฮ่องกง ขึ้นกระเช้านองปิง เยือนหมู่บ้านบนยอดเขา ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ซิตี้เกทเอาท์เลต พักโรงแรมหรูใจกลางเมืองระดับห้าดาว MIRA HOTEL อิ่มอร่อยกับติ่มซำ สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล นั่งรถรางฮ่องกงอันใหม่ล่าสุด ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน อิสระวันสุดท้ายเต็มวัน จองด่วนรับจำนวนจำกัด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

3-5 มิ.ย. 66

24,999.-

22,999.-

19,999.-

7,500.-