ฟุกุโอกะ 6 วัน สงกรานต์

คิวชิว ฟุกุโอกะ 6 วัน สงกรานต์
เดินทาง 12-17เม.ย. 2566
ราคา78,800.- (เต็ม)
โดยสายการไทย (TG)

เที่ยวหมู่บ้านยูฟูอิน YUFUIN FOLKCRAFT VILLAGE ชุมชนหัตถกกรรมซึ่งยังคงอนุรักษ์และส่งเสริมการชงชาฝีมือแบบโบราณ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบ็บปุ BEPPU  ชมน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีชื่อเสียงว่ามีบ่อนรก หรือบ่อโคลนเดือด บ่อเลือดบ่อเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นสีแดง ชมสวนดอกไม้คุจู เป็นสวนดอกไม้ในบรรยากาศแบบยุโรปชนบท ช้อปปิ้ง โทสุเอ้าท์เลท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู  แล้วนำท่านสู่หมู่บ้านฮอลแลนด์เฮาทส์เทนบอร์ช HUIS TEN BOSCH หมู่บ้านที่สร้างสไตล์ฮอลแลนด์ ชมกังหันลมขนาดยักษ์ สวนดอกทิวลิปที่บานสะพรั่งหลากสีมากมาย ชมศาลเจ้าไทไซฟุเท็มมังหงุ วิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับ1ของบรรดาวิหารนับพันแห่งในญี่ปุ่น ช้อปปิ้งที่ ย่านเทนจิน TENJIN คาแนลซิตี้ CANAL CITY HAKATA แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟูกุโอกะ **พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน และ พักในเฮาทส์เทนบอร์ช 1 คืน**

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12-17 เมษายน 2566
(เต็ม)

78,800.-

75,800.-

72,800.-

10,700.-