โอซาก้า โตเกียว 6 วัน สงกรานต์

โอซาก้า โตเกียว 6 วัน สงกรานต์
เดินทาง 12-17 เม.ย.66 (รับได้ 18 ที่นั่ง)
73,800.-
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  (CX)

เดินทางสู่ เมืองนารา ชมวัดโทไดจิ ศาลาไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลก กลับสู่เมือง โอซาก้า เที่ยว ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ศูนย์การค้ามากที่สุดของเมืองโอซาก้า  เยือนเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใสวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่น ชม ตำหนักทอง คินคะคุจิ เป็นที่มาของการ์ตูนเรื่องดังของญี่ปุ่น อิคิวซัง หรือเณรน้อยเจ้าปัญญานั่งรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีเกียวโต สู่สถานีนาโกย่า นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง GOTEMBA PREMIUM OUTLET เดินทางสู่ชมวัดอาซะกุซ่าวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ช็อปปิ้งเต็มอิ่มต่อที่ ย่านชินจูกุ  

**เชิญผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ ONZEN เพื่อสุขภาพ  ใส่ชุดยูคาตะ 1 คืน
**อิ่มอร่อยกับ เมนูอาหารปิ้งย่างสุดพิเศษ ROKKASEN1 ใน10ร้านดังที่คุณไม่ควรพลาด   เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12-17 เม.ย. 66

73,800.-

70,800.-

68,800.-

9,900.-