ซัปโปโร ปีใหม่ 6 วัน

ซัปโปโร ปีใหม่ 6 วัน
เดินทาง 28ธ.ค.65-2 ม.ค.66
ราคา85,800.-
โดยสายการไทย (TG)

ชม หมู่บ้าน ดาเตะ จิไดมูระ หมู่บ้านนินจาที่ จำลองบรรยากาศ เมืองในสมัยเอโดะ ขึ้นโรปเวย์สู่จุดชมวิวภูเขาไฟอุซุ และสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน เที่ยวคิโรโระ สกีรีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทที่มีคุณภาพของหิมะดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ชมเมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในจังหวัดฮอกไกโด ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และ โรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสัน ชมอดีตที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโด มีอีกชื่อเรียกว่า อาคารอิฐแดง และหอนาฬิกาประจำเมือง สัญลักษณ์ของซัปโปโร ช็อปปิ้ง ทานุกิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่หนึ่งในถนนคนเดินที่มีความเก่าแก่มากที่สุด เข้าชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ คอยปกปักษ์รักษาชาวเกาะฮอกไกโด ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ DORAEMON WAKUWAKU SKY PARK

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

28ธ.ค.65-2 ม.ค.66

85,800.-

81,800.-

79,800.-

12,000.-