คิวชิว ฟุกุโอกะ 6 วัน

คิวชิว ฟุกุโอกะ 6 วัน
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 2565
ราคา69,800.-
โดยสายการไทย (TG)

เที่ยวหมู่บ้านยูฟูอิน YUFUIN FOLKCRAFT VILLAGE ชุมชนหัตถกกรรมซึ่งยังคงอนุรักษ์และส่งเสริมการชงชาฝีมือแบบโบราณ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเบ็บปุ BEPPU อาบทรายร้อนและอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น ชมน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มีชื่อเสียงว่ามีบ่อนรก หรือบ่อโคลนเดือด บ่อเลือดบ่อเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นสีแดง ชมสวนดอกไม้คุจู เป็นสวนดอกไม้ในบรรยากาศแบบยุโรปชนบท ช้อปปิ้ง โทสุเอ้าท์เลท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู ชม ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังงุ สร้างอุทิศถวายให้แก่พระเจ้านักปราชญ์มิจิซาเนะสุกะวาราวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถือเป็นวิหารอันดับ1 เที่ยวเมืองซากะ นำท่านแวะเที่ยวชม ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ แล้วนำท่านสู่หมู่บ้านฮอลแลนด์ฮูทส์เทนบอร์ช HUIS TEN BOSCH หมู่บ้านที่สร้างสไตล์ฮอลแลนด์ ชมกังหันลมขนาดยักษ์ สวนดอกทิวลิปที่บานสะพรั่งหลากสีมากมาย ช้อปปิ้งที่ ย่านเทนจิน TENJIN คาแนลซิตี้ CANAL CITY HAKATA แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟูกุโอกะ

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

22-27 พ.ย. , 30 พ.ย.  – 5 ธ.ค.,

 6-11 ธ.ค. 2565

69,800.-

67,800.-

65,800.-

9,000.-