นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน การบินไทย

นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 16-20 พฤศจิกายน 2565
ราคา 59,900.-
โดยสายการบินไทย

 

มาเดินทางไปชมความงามของช่วงที่สวยที่สุดของใบไม้เปลี่ยนสีกับ รายการนาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 5 วัน 3 คืน พาทุกท่านชมความงามของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า อาบน้ำแร่ให้สบายใจกับโรงแรมโฮดากาโซะ จากนั้นไปชมหุบเขาโครังเค และสวนพฤกษศาสตร์ฮิกาชิยามะ พร้อมท่านชมดอกไม้อันหลากหลาย พร้อม light up แสงสีสุดอลังการ อิ่มอร่อยกับอาหาารหลากหลาย ช้อปปิ้งปิดท้ายที่ ชินไซบาชิ อิออน และเอาท์เลต จองด่วน กรุ๊ปเดียวเท่านั้นเดินทาง 16-20 พฤศจิกายน 2565

รวมค่าวีซ่าแล้ว

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

16-20 พฤศจิกายน 2565

59,900.-

58,900.-

54,900.-

8,000.-