อินเดีย 8 วัน 5 คืน

อินเดีย เลห์ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง พ.ค. -ก.ย. 2565
ราคา 37,900.-
โดยสายการบินไทย และ แอร์อินเดีย

ชม พระราชวังเลห์ (Leh Palace) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1630 โดยกษัตริย์เซงเจ นัมเยล นำท่านเดินทางชม เจดีย์แห่งสันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สีขาวขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างโดยพระลามะชาวญี่ปุ่น ชม วัดอัลชิ (Alchi Monastery) วัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเลห์ ชม จุดชมวิวซางกัม Sanga เป็นจุดที่แม่น้ำสองสายคือแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์มาบรรจบกัน เที่ยวเมืองบาสโก (Basgo) ดินแดนที่ถูกขนานนามว่า ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์ ชม วัดบาสโก (Basgo Monastery) แล้วนำท่านชมชม วัดลิคีร์ (Likir Monastery) ที่พำนักของลามะงารี รินปอเช เดินทางสู่ ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก ชม วัดธิคเซย์ (Thiksey Monastery) เป็นวัดที่สวยที่สุดของแคว้นลาดัคห์ เดินทางสู่ หุบเขานูบรา (Nubra Valley) ขนานนามว่า “หุบเขาแห่งดอกไม้ ” เดินทางสู่ หมู่บ้านฮุนเดอร์ “หมู่บ้านแห่งเนินทราย” สนุกสนานกับการ ขี่อูฐ Bactrian หรืออูฐสองโหนกในทะเลทราย Hundur Sand Dune เดินทางชม วัดดิสกิต (Diskit Monastery) วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ชม ตลาดนัดเมืองเลห์ (Leh Market) ให้ท่านได้ชมความงามและวิถีชีวิตของชาวเมืองเลห์ ชม หอคอยกุตุบมีนาร์ (Qutub Minar) สัญลักษณ์สำคัญของกรุงนิวเดลี  ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาท (Janpath Local Market) ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

 

พักเดี่ยว

พ.ค. -ก.ย. 2565

37,900.-

26,900.-

8,900.-