เบตง 4 วัน 3 คืน

เบตง 4 วัน 3 คืน 
เดินทาง ก.พ.  ส.ค. 2565
เริ่มต้นท่านละ 14,200.- (สำหรับ 6 ท่าน)
โดยสายการบินไทยสไมล์ (ราคาไม่รวมตั๋ว)

นำท่านปัตตานี สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เดินทางสู่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  แวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นสายคลายความเมื่อยล้าที่ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง นำท่านถ่ายรูป ณ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะลอดผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมือง ถ่ายรูปคู่กับ ตู้ไปรษณีย์โบราณที่ใหญ่สุด ที่อยู่คู่เมืองเบตง เดินทางสู่ อัยเยอร์เวง สกายวอล์ค เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเบตง ชม สวนดอกไม้หมื่นบุปผา หรือสวนดอกไม้เมืองหนาว แห่งเดียวในภาคใต้ เยี่ยมชม อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา นำท่านสู่ วัดพุทธาธิวาส วัดคู่บ้าน คู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ถ่ายรูปชิคๆกับ เบตงสตรีทอาร์ต นำท่านสู่ ป้ายใต้สุดแดนสยาม ซึ่งเป็นรอยต่อเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  แวะทานเฉาก๊วยวุ้นดำ กม.4 ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ของเมืองเบตงซึ่งสืบทอดกันมาถึง 4 รุ่น นำท่านสู่ วัดช้างไห้ เพื่อสักการะขอพร หลวงปู่ทวด เดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นที่ย่านเมืองเก่าที่มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี เดินทางสู่ วัดแหลมพ้อ ตั้งอยู่บนเกาะยอ ประดิษฐานพระนอนปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุด

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า10ปี

(มีเตียง) พักรวม3ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

14,200.-

.-