จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

จันทบุรี 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง พ.ค.  -  ธ.ค.
ราคาท่านละ 13,800 บาท (สำหรับ 4 ท่าน)

เที่ยว เกาะเปริด เป็นเกาะ ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่ง มีชาวเรือและชาวประมงตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมาก นำท่านสู่ Sky View Cafe เป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว นำท่านร่วมกิจกรรม ล่องแพเปียกชมเหยี่ยวแดง ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และออกหากินในเวลาน้ำลด เดินทางสู่ปากน้ำแหลมสิงห์ นำท่านชม ตึกแดงแหล่งบัญชาการของทหารฝรั่งเศส เข้าชม Oasis Sea World มาถึงที่นี่เราก็จะได้พบกับ น้องโลมาสุดน่ารัก พร้อมโชว์การแสดงพิเศษๆ ที่เปิดให้เข้าชมกันได้ทุกวัน ชมความงามของ โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หรือเรียกสั้นๆ ว่า โบสถ์คริสต์เมืองจันทร์ เยือนชุมชนเก่าริมน้ำจันทบูร ถนนเก่าที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม เดินทางสู่ วัดปากน้ำแขมหนู ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน เดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า10ปี

(มีเตียง) พักรวม3ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

13,800.-

.-