ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 3 วัน 2 คืน

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง ก.ค.  -  ธ.ค.
ราคาท่านละ 1ุ6,600 บาท (สำหรับ 4 ท่าน)

ออกเดินทาง สู่จังหวัดปราจีนบุรี ศักดิ์สุดารีสอร์ท รีสอร์ทที่พัก ที่มีพื้นที่ สามารถปั่นจักยานชมวิว และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ สนุกกับการล่องแก่ง โดยจะเริ่มกิจกรรมล่องแก่ง จากแก่งวังไทร เฉพาะก.ย. – ธ.ค.  รับอากาศบริสุทธิ์ ขี่จักรยาน ชมทุ่งดอกไม้ (ดอกหงอนนาค) ท่านสู่ The River Café & Bistro คาเฟ่น่ารักในเมืองปราจีนบุรี นำท่านสู่ วัดแก้วพิจิตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 ชมพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2452 เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงรวบรวมการอนุรักษ์ตำรายาไทย การแพทย์ไทย นำท่านสู่ โบราณสถานสระมรกต ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทยความสำคัญ เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างสมัย เริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 ชมวัดปากน้ำโจ้โล้ พระอุโบสถสีทองทั้งหลัง หนึ่งเดียวในไทย เที่ยวตลาดน้ำบางคล้า เป็นตลาดน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพุทธโสธร" นำท่านสู่ นาวาเฮ้าท์ คาเฟ่ สายชิลต้องไม่พลาดกับคาเฟ่ นั่งสบาย บรรยากาศดี สนุกกับมินิมูราห์ฟาร์ม เป็นการย่อส่วนเพื่อเป็นการสาธิตการทำฟาร์มควายนม และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า10ปี

(มีเตียง) พักรวม3ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

16,600.-

.-