นครปฐม กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

นครปฐม กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

นั่งรถไฟสุดหรู SRT Prestige ขบวนเกียรติยศรถไฟไทย
กำหนดการเดินทาง 13 - 15 เม.ย.64
ราคา 10,900 บาท

เดินทางสู่ สามพรานริเวอร์ไซด์ ที่เที่ยวรูปแบบใหม่ที่อนุรักษ์ความเป็นไทย และธรรมชาติ นั่งเรือสู่ PATOM ORGANIC FARM TOUR เรียนรู้พืชผักปลอดสารพิษและสนุกสนานกับการเก็บผักสดๆ สะอาด มาทำเมนูอาหารด้วยตัวคุณเอง  WORKSHOP FARM TO TABLE เส้นทางข้าวออร์แกนิก ตามรอยเส้นทางวัตถุดิบอินทรีย์ที่หมู่บ้านปฐม เดินทางสู่ สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค สวนสัตว์เปิดแห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี   เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ที่ Elephant Haven Thailand หรือ ปางช้างไทรโยค เดินทางสู่น้ำตกไทรโยคน้อย ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นและถ่ายรูป หาซื้อของฝาก

HIGHLIGHT ที่ไม่ควรพลาด ขบวนรถไฟจะลดระดับความเร็วลง เมื่อถึงสถานีถ้ำกระแซ หรือที่เรียกว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะซึ่งเป็นสถานที่ไฮไลท์ทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านได้ชมความงามของช่องเขาและธรรมชาติ

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า10ปี

(มีเตียง) พักรวม3ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

10,900.-

 9,900.-