ภูเก็ต เกาะไม้ท่อน 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ต เกาะไม้ท่อน 3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง มี.ค. - เม.ย. 2564

โดยแอร์เอเชีย เดินทาง 8 ท่าน

เริ่มต้นที่  22,900.-

นำท่านชม วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตนครา และ เพอรานากันนิทัศน์ พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ เล่าเรื่องการกำเนิดของนครภูเก็ต  เดินชม ย่านเมืองเก่า ตึกชิโนโปตุกีส เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกในเมืองภูเก็ต ออกเดินทางโดยเรือยอร์ชสู่ เกาะไม้ท่อน (ไม่ขึ้นเกาะ) เป็นที่ตั้งของนก ปลาหลากหลาย สามารถมองเห็นปลาโลมาในระยะใกล้ เดินทางสู่เกาะเฮ ให้ท่านได้พักผ่อนบริเวณชายหาดส่วนตัว บานานาบีช BANANA BEACH เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ ชม พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ เขานาคเกิด นำท่านทำกิจกรรมผจญภัยที่ หนุมาน เวิลด์ Hanuman World  อิ่มอร่อยกับ  ร้านระย้า (มิชลินไกด์ 2020)

 

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

เริ่มต้น22,900.-