เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน

เชียงใหม่  เชียงราย 4 วัน 3 คืน
กำหนดเดินทาง เมษายน 2564
โดยนกแอร์ และไทยสไมล์ เดินทาง 8ท่าน
เริ่มต้น 13,999.- ยังไม่รวมตั๋ว

เที่ยว เชียงราย  ชมไร่บุญรอด ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่นำท่านนั่งรถฟาร์มทัวร์  ชมวัดร่องขุน ผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมวัดห้วยปลากั้ง ชมพบโชคธรรมเจดีย์ ชมไร่ชาฉุยฟง  เดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลน ชม สวนแม่ฟ้าหลวง ชมไม้ดอกเมืองหนาว นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านชม ฮิโนกิแลนด์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 83 ไร่ มูลค่ากว่า 1,200 ล้าน สร้างเลียนแบบปราสาทและหมู่บ้านโบราณของคนญี่ปุ่น  เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้ท่านได้นั่งบนรถรางนำเที่ยวที่แสนปลอดภัย ชมสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่มากมายกว่า 1400 ตัว เดินเล่น ถนนนิมานเหมินทร์ ถนนสายการค้าและบันเทิงเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหาร ไอเดียสร้างสรรค์ อิสระช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดโวรรส ชม ปางช้างแม่สา เป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย  จุดชมวิวม่อนแจ่ม ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   และชมดอกไม้สวยๆที่สวนลุงรน

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

เริ่มต้น13,999.-