เกาะกูด ซูเปอร์ลักซัวรี่ โซเนวา 3 วัน 2 คืน

เกาะกูด ซูเปอร์ลักซัวรี่ โซเนวา 3 วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง 24 – 26 ม.ค. ,14-16 ก.พ. ,14-16 มี.ค. 2564
59,900.-ต่อท่าน
โดยเครื่องบินส่วนตัว
ต่อกรุ๊ปรับ 8 ท่านขึ้นไป

บินสู่เกาะกูด ด้วยเครื่องบินส่วนตัว Soneva พัก “Bay View Pool Reserve Villa โรงแรมระดับ 5 ดาว (ทุกห้องมี Butler ส่วนตัว)  เดินทางโดย Speed boat เพื่อเดินทางสู่เกาะรัง อีกหนึ่งเกาะส่วนตัวและเกาะสวยงามแห่งท้องทะเลที่เป็นสถานที่ในการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น อิสระให้ท่านได้พักผ่อนหรือเล่นน้ำทะเลบนชาดหาดส่วนตัวของโรงแรมได้ตามอัธยาศัย พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดทริป

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

59,900.-

 

 

47,000.-