เบตง ซีเนียร์ ใต้สุดสยาม 4 วัน

เบตง ซีเนียร์ ใต้สุดสยาม  4 วัน  3 คืน

15,599.-ต่อท่าน

โดยสายการบินไทยสมายล์

ต่อกรุ๊ปรับ 8 ท่าน

ทานอาหารเช้าที่หาดใหญ่ ชมศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาลเจ้าเล่จูเนียง  เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยะลา แวะพักถ่ายรูปที่ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง เดินทางสู่ อำเภอเบตง เป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดยะลา ชมอุโมงเบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะลอดผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมือง  ชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวงสกายวอล์ค นำท่านท่านถ่ายรูป “ตู้ไปรษณีย์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และป้ายใต้สุดแดนสยาม ชมสวนหมื่นบุปผา หรือสวนดอกไม้เมืองหนาว  แห่งเดียวในภาคใต้ ชมอุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ของการรบของคอมมิวนิสต์มลายา ผ่านชม บ่อน้ำพุร้อนเบตง ให้ทุกท่านเพลินกับการแช่เท้า ชมวัดพุทธาธิวาส วัดคู่บ้านคู่เมืองเบตง ชมวัดกวนอิมเบตง  แวะทาน เฉาก๊วยวุ้นดำ กม.4 ร้านเก่าแก่แห่งเมืองเบตง สืบทอดกันมาถึง 4 รุ่น รสชาตินุ่มละมุนลิ้น หอมน้ำเชื่อม เสิร์ฟพร้อมนำแข็งเกร็ดละเอียด ให้ความรู้สึก เดินทางสู่ วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืด  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชมวัดฉื่อฉาง  ช้อปปิ้งตลาดกิมยง  ชม ศาลเจ้าท่งเซี่ยงตึ๊ง  ชมพระพุทธมหามงคลราช หรือ พระพุทธรูประจำเมืองหาดใหญ่  นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมบรรยากาศเมืองหาดใหญ่ โครงการกระเช้าลอยฟ้า (Hatyai Cable Car) เดินทางสู่ เกาะยอ ชม วัดแหลมพ้อ ชมพระนอนแหลมพ้อเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

15,599.-

 

 

2,500.-